Návštěv :
Celkem : 898
Týden : 0
Dnes : 0
Naposledy aktualizováno: 13.11.2018 14:33:55

Administrace

Knihovna Banín je základní knihovnou obce ve smyslu Zákona č. 257/2001 Sb. k knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

 

Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu Banín.

 

Posláním knihovny je připsívat k rozvoji kultury a vzdělání v obci. Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně.

 

Knihovna Banín je registrována na MK ČR. Na základě této registrace jsou knihovně poskytovány knihovnické služby v rámci regionálních funkcí. 

 

Knihovna Banín patří mezi knihovny obvodu Svitavy, kterým poskytuje služby Městská knihovna ve Svitavách. Jedná se konkrétně o distribuci souborů nových knih z výměnného fondu, metodickou a praktickou pomoc při práci v knihovně, při zavádění automatizace a při revizích knihovního fondu.

 

V průběhu posledních let knihovna automatizovala ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Svitavách knihovnické činnosti pomocí regionálního systému. Od letošního září pracuje knihovna v systému Tritius Reks. Díky automatizaci vznikl on-line katalog, v němž si mohou nyní uživatelé vyhledávat knihy z kmenového fondu knihovny i knihy aktuálně zapůjčených z výměnného fondu.